Kho lạnh bảo quản Socola

ANKACO cải tạo, thay thế hệ thống máy Công ty DOBLA – KCN Mỹ Xuân – Vũng Tàu.