Quảng cáp bia Tiger – kho lạnh băng đăng

Event quảng cáo bia Tiger – Uống bia tuyết trong kho lạnh băng đăng.

ANKACO

Điện thoại: 02873001360

Hotline: 0947459479 ( Mr. Phan Quyền).