Lắp đặt kho đông lạnh bảo quản thực phẩm nhà hàng tại TPHCM

KHO LẠNH THỰC PHẨM NHÀ HÀNG

  • Nhiệt độ: -18°C đến -25°C
  • Panel cách nhiệt: PU
  • Cụm máy nén dàn ngưng: Bitzer.
  • Dàn lạnh hiệu Meluck (China)
  • Linh kiện Danfoss.