Kho Lạnh Bảo Quản Trái Thanh Long

ANKACO lắp đặt kho lạnh bảo quản thanh long Anh Thành -Long An

– Nhiệt độ: -2 đến +5°C

– Kích thước kho: 7x12x3,5 m

– Thiết bị bay hơi hiệu Meluck

– Cụm máy nén dàn ngưng SAYO 45hp

– Panel PS dày 100 mm

– Trữ lượng 20-25 tấn


ANKACO

Điện thoại: 02873001360

Hotline: 0947459479 ( Mr. Phan Quyền).