Kho đông trữ thực phẩm tại Bình Dương

ANKACO lắp đặt kho đông trữ thực phẩm tại Bình Dương

– Nhiệt độ: -20°C đến -25°C
– Thiết bị bay hơi hiệu MELUCK
– Cụm máy nén dàn ngưng Bitzer