Kho đông lạnh thực phẩm CTy Food Việt TPHCM

ANKACO lắp đặt kho đông trữ thực phẩm tại TP HCM

– Nhiệt độ: -20°C đến -25°C
– Thiết bị bay hơi hiệu MELUCK
– Cụm máy nén dàn ngưng Kulthorn Thailand
– Panel PS dày 100 mm