TẤM BÊN (PHẢI), SIDE PLATE (RIGHT), 1791486

TẤM BÊN (PHẢI), SIDE PLATE (RIGHT), 1791486