Ở PHÍA SAU (TRÊN), STAY REAR (UPPER), 1791462

Ở PHÍA SAU (TRÊN), STAY REAR (UPPER), 1791462