Quạt thông gió

  • Dùng để cấp khí tươi sạch trong các hệ thống thông gió khác nhau có yêu cầu cao về độ sạch không khí và tiếng ồn thấp.
  • Thích hợp để lắp đặt trong không gian hạn chế nhờ kích thước nhỏ gọn
  • Tương thích với đường ống tròn có đường kính từ phi 100mm lên đến phi 200mm