Bình tách dầu

Nguyên tắc của bình tách dầu :
– Bình tách dầu được lắp đặt ở đường ra giữa máy nén và dàn ngưng tụ. Khí nén nóng từ máy nén đị vào bình tách dầu dưới dạng hơi. Hơi thay đổi vài lần nhờ va đập vào các cánh chặn. Dầu ở dạng hạt rất nhỏ dưới dạng sương mù.
– Hơi giảm đột ngột vận tốc và đổi hướng dòng chảy của hổn hợp môi chất và nhớt lạnh đang ở khoảng 15 – 25 m/s trên đường ống đẩy xuống còn 0.5 m/s. Khi đó các giọt nhớt lạnh nặng hơn sẽ rơi xuống đáy bình  còn hơi môi chất sẽ ra khỏi bình từ phía trên.
– Các hạt dầu tích tụ dưới đáy bình. Khi đạt được khối lượng xác định, sẽ làm nổi van phao.