Máy nén Mitsubishi 3HP PN31VBBMT, RNQ26MV1

Máy nén Mitsubishi 3HP PN31VBBMT, RNQ26MV1