Máy nén Mitsubishi PN25VBDMT, RNQ21MV1

Máy nén Mitsubishi PN25VBDMT, RNQ21MV1

  • Tên máy nén: Mitsubishi
  • Model: PN25VBDMT, RNQ21MV1
  • Công suất: 2.5 HP
  • Tác nhân lạnh: R410
  • Điện áp: 1 pha-220V