TỤ ĐIỆN (MÔ TẢ QUẠT), CAPACITOR (FAN MOTOR), 4001744

TỤ ĐIỆN (MÔ TẢ QUẠT), CAPACITOR (FAN MOTOR), 4001744