Quạt kho lạnh D300 mm , YWF4E-300S , YWF4D-300S

Quạt kho lạnh D300 mm , YWF4E-300S , YWF4D-300S
– Model : YWF4E-300-S (1P/220V/50Hz )
– Model : YWF4D-300-S (3P/380V/50Hz )
– Đường kính cánh: 300mm
– Số lương cánh : 5 cánh