Quạt hút YWF.A4T-450B-5DIAS7 Dunli

Quạt hút YWF.A4T-450B-5DIAS7 Dunli

Hiệu suất:6800 m3/giờ
Dinh dưỡng:380V
Hướng dòng chảy:xả (A)
Chấp hành:với lưới
Đường kính:450mm
Điều khiển 0-10V tích hợp:KHÔNG