Máy Nén Lạnh Mitsubishi

𝐌𝐚́𝐲 𝐧𝐞́𝐧 𝐥𝐚̣𝐧𝐡 𝐌𝐢𝐭𝐬𝐮𝐛𝐢𝐬𝐡𝐢.
– Điện áp: 1P/220v/50Hz.
– Tác nhân lạnh: R22
– Model, công suất:
RH165VHET : 1 HP
RH207VRFT : 1,5 HP
RN135VHVMT1 ( R410 ) : 1,5 HP
RH313VAGT ( 3 chân ) : 2 HP
RH313VADT ( 4 chân ) : 2 HP
PH39VPET : 2,5 HP
PH41VPYT : 2,6 HP
NH47VXBT : 3 HP
NH52VXBT : 3,5 HP
NH56VXBT : 4 HP