Lắp đặt kho lạnh bảo quản bánh

THÔNG SỐ KHO LẠNH:

  • Kho lạnh bảo quản bánh
  • Nhiệt độ: 5 °C
  • Kích thước: 3 x 5 x 2.5m
  • Panel EPS 100mm
  • Dàn nóng Supcool
  • Dàn lạnh XMK
  • Tủ điện