Chảo thoát nước, DRAIN PAN, 1020812

Chảo thoát nước, DRAIN PAN, 1020812