Quạt dàn lạnh kho lạnh, quạt dàn nóng kho lạnh

 

ANKCO cung cấp sỉ, lẻ quạt dàn lạnh, dàn nóng sử dụng trong kho lạnh.

Ứng dụng: sử dụng cho dàn lạnh, dàn nóng kho lạnh, máy lạnh công nghiệp… Ngoài ra ANKCO còn cung cấp các mặt hàng: Máy nén lạnh, cụm máy nén lạnh, gas lạnh, nhớt lạnh, vật tư kho lạnh