Quạt dàn lạnh, quạt dàn nóng kho lạnh

ANKCO cung cấp sỉ, lẻ quạt dàn lạnh, dàn nóng sử dụng trong kho lạnh.

Ứng dụng: sử dụng cho dàn lạnh, dàn nóng kho lạnh, máy lạnh công nghiệp…

MỘT SỐ MODEL THÔNG DỤNG: 

Model : YWF4E-200S. Đường kính: 300mm

Model : YWF4D-300S. Đường kính: 300mm

Model : YWF4D-350S. Đường kính: 350mm

Model : YWF4D-400S. Đường kính: 400mm

Model : YWF4D-450S. Đường kính: 450mm

Model : YWF4D-500S. Đường kính: 500mm

Model : YWF4D-550S. Đường kính: 550mm

Model : YWF4D-600S. Đường kính: 600mm

Model : YWF4D-630S. Đường kính: 630mm

Model : YWF4D-710S. Đường kính: 710mm

Ngoài ra ANKCO còn cung cấp các mặt hàng: Máy nén lạnh, cụm máy nén lạnh, gas lạnh, nhớt lạnh, vật tư kho lạnh