Kho đông lạnh thực phẩm, Cty Thực Phẩm Quận 9 TPHCM, nhiệt độ -20 đến -25°C