ANKCO Cung cấp lắp đặt kho lạnh bảo quản, kho đông lạnh thực phẩm, kho lạnh nhà hàng bảo hành dài hạn

KHO LẠNH THỰC PHẨM NHÀ HÀNG

  • Nhiệt độ: -18°C đến -25°C
  • Cụm máy nén dàn ngưng: Bitzer (Đức) , Tecumseh (lắp ráp tại nhà máy Tecumseh Malaysia)
  • Dàn lạnh hiệu Meluck (China)
  • Linh kiện Danfoss.