Cụm máy nén kho lạnh bảo quản Socola, KCN Mỹ Xuân, BR-VT