Cụm máy nén kho lạnh bảo quản Socola, Cty Dobla, KCN Mỹ Xuân, BR-VT